Noson gyda...

  • Sgwrs

Noson gyda...

Anna-Marie Munro
20 Ebrill 2018, 7:30pm
Nos Wener, 20 Ebrill, 7.30yp yng Ngwesty'r Imperial, Llandudno.

 

Roedd Alex Munro yn ddiddanwr poblogaidd yn Y Fach, a bydd ei ferch, Anna-Marie, yn adrodd storïau o'r hen ddyddiau, gyda chaneuon rhyngddynt. Bydd hi hefyd yn sôn am sut mae ei phrofiadau theulu cynnar yn dylanwadu ar ei gyrfa ddiweddarach.

 

Mewn partneriaeth a Ngwesty'r Imperial.

 

Booking: 

 £7.00 y tocyn
 
01492 868191    [email protected]
 

Pob elw i raglen gymunedol MOSTYN

Gyda chymorth da gan Ngwesty'r Imperial, Llandudno