Noson Lansio a Digwyddiadau LLAWN 05

LLAWN poster
LLAWN poster
  • Gŵyl

Noson Lansio a Digwyddiadau LLAWN 05

15 Medi 2017, 6:00pm

Launch Evening and Events - Friday 15 September 2017
Noson Lansio a Digwyddiadau - Nos Wener 15 Medi 2017

10.00am - 8.30pm
Above the Victoria Centre, Mostyn Street
Migrations presents 'ART ATTACKS', a street art installation by Filthy Luker

Uchod y Ganolfan Fictoria, Stryd Mostyn
Mae Migrations yn cyflwyno 'ART ATTACKS', gosodiad celf stryd gan Filthy Luker


4.00pm - 6.00pm
Llandudno Promenade (opposite Venue Cymru)
Welsh National Opera - Magic Butterfly Virtual Reality

Promenåd Llandudno (gyferbyn Venue Cymru)
Opera Cenedlaethol Cymru - Profiad Realiti Rhithwir Magic Butterfly 


6.00pm - 8.00pm
10 Vaughan Street
PHOTOMARATHON exhibition (in partnership with CALL - Culture Action Llandudno) / Portffolio project exhibition

Arddangosfa PHOTOMARATHON  (mewn partneriaeth gyda CALL - Culture Action Llandudno) / Arddangosfa Prosiect Portffolio

*** *** ***
6.30pm - 8.30pm
MOSTYN, 12 Vaughan Street 

Official launch LLAWN 05 including:
Welcome drinks and speeches / licensed bar
Announcement of PHOTOMARATHON winners
Performance - Molly Naylor
Installation - T O N I G H T by Gwyn Williams (from 7.30pm)
Exhibition - I See a Creature (until 9.00pm)
Exhibition - MOSTYN Open 20 (until 9.00pm)


Lansiad qwyddogol LLAWN05 yn cynnwys:
Diodydd ac areithiau / bar trwyddedig 
Cyhoeddiad o'r ennillwyr PHOTOMARATHON
Perfformiad - Molly Naylor
Gosodiad - HENO gan Gwyn Williams (o 7.30pm)
Arddangosfa - Gwelaf Greadur (tan 9.00pm)
Arddangosfa - MOSTYN Agored 20  (tan 9.00pm)

*** 
*** ***
6.00pm - 9.00pm 
The Studio, 23 Augusta Street
Exhibition private view curated by Gordon Dalton
Paul Cezanne Painted Mount Snowdon From This Spot

Noson agoriadol arddangosfa guradwyd gan Gordon Dalton 

9.00pm - 9.45pm 
Tabernacle, Upper Mostyn Street / Llewellyn Avenue
Live music - RHAIN
Cerddoriaeth fyw - RHAIN 

10.15pm - 11.00pm
Tabernacle, Upper Mostyn Street / Llewellyn Avenue
Interactive live music performance - Sweet Baboo: Synthfonia Cymru 
Perfformiad - Sweet Baboo : Synthfonia Cymru 

***
ALSO // HEFYD
7.30pm - 11.00pm
Dylan’s Restaurant Llandudno
TRUE STORIES LIVE : LOST & FOUND


LLAWN05 PROGRAMME NOW AVAILABLE HERE
RHAGLEN LLAWN05 AR GAEL YMA