Podcasting Passions gyda Victoria Meakin

Podcasting Passions image
Podcasting Passions image
  • Gweithdy

Podcasting Passions gyda Victoria Meakin

Gweithdy Creadigol i 14+ ac Oedolion
14 Rhagfyr 2019, 10:30am to 4:00pm

Dyma oes y podlediad. Cynyrchiadau sain episodig y gellir eu cynhyrchu gan unrhyw person, gyda photensial o chynulleidfa o bawb. I'w lawrlwytho, democrataidd, ysbrydoledig ac yn aml yn addysgiadol, beth fyddai pwrpas eich podlediad? Mae'r Darlledwr Radio a'r newyddiadurwr Victoria Meakin (BBC World Service, BBC Radio 3, BBC 5 Live) yn eich tywys trwy ganllaw ymarferol manwl ar gynhyrchu'r podlediad ynoch chi.

Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Booking: 

£20.00 y tocyn

Archebu lle'n hanfodol via Eventbrite neu siop MOSTYN 01492 868191 (yn ystod oriau agor)