Portffolio: Animeiddio Awtomata gyda John Grayson

  • Gweithdy

Portffolio: Animeiddio Awtomata gyda John Grayson

7 Rhagfyr 2019, 11:00am to 4:00pm

Animeiddio Awtomata gyda John Grayson: Dod â cherfluniau’n fyw gyda mecanweithiau metel.

Dysgwch sut i greu symudiadau rhithiol a real drwy greu eich awtomaton metel eich hun. Bydd John yn dangos i chi sut i lunio mecanweithiau er mwyn creu symudiad oddi mewn i gerflun, ac ystod o dechnegau gwneud-marciau ystumiol mynegol. Caiff yr awtomata eu haddurno gyda thecstiliau gan ddefnyddio patrymau/delweddaeth ac offer gwaith metel.

£10 y gweithdy.

Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog. Bydd artistiad profiadol mewn gwahanol ddisgyblaethau yn rhannu eu gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau wrth archwilio deunyddiau a thechnegau nad ydych chi efallai wedi eu defnyddio o’r blaen. Bydd hefyd cyfleoedd i chi drafod eich gwaith a datblygu eich portffolio personol.

 

Booking: 

Cynghorir archebu.

I archebu, cysylltwch â'n siop ddydd Mawrth - dydd Sul 10.30 - 5pm

01492 868191 neu [email protected]

Archebu ar-lein trwy  Eventbrite