Portffolio: dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed

Jonathan Brier
Jonathan Brier "A Thousand Lies"
  • Gweithdy

Portffolio: dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed

Paentio’r Corff gyda Jonathan Brier
25 Mawrth 2017, 11:00am

11.00yb - 5.00yh

Cyflwynir y myfyrwyr i ddefnyddio paent olew ermwyn  creu ffurf a dyfnder i’w pwnc. Gan ddefnyddio palet gyfyngiedig, fe archwilient i sut mae elfen o reolaeth yn gallu bod o fudd i’r artist. Datblygir ym mhob myfyriwr fynegiant unigryw gyda cyfres o dechnegau  ermwyn adeiladu’r hyder a’r ysbrydolaeth i baentio.

£12.50 y gweithdy neu £50 am y pum gweithdy.
Mae’r holl ddeunyddiau ar gael a wedi eu cynnwys yn y bris.

Mwy am Jonathan Brier
Paentiwr olew o Swydd Efrog wedi ei hunnan ddysgu ag yn awr yn byw yng Ngogledd Cymru yw Jonathan ac  yn awr yn diwtor rhan amser mewn lluniadu bywyd a phaentio  ag  olew.
Mae pob un o sesiynnau Jonathan yn weithdŷ unigol ond argymhellir y gwnaiff  eich presenoldeb yn nosbarth Darlunio’r  Corff  fod o fudd i’r sesiynnau Paentio’r Corff yr wythnos wedyn.

www.jonathan-brier.com

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

 

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191.