Portffolio: Dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed

Ffotograffiaeth arbrofol gyda Charles Gershom
  • Gweithdy

Portffolio: Dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed

Ffotograffiaeth arbrofol gyda Charles Gershom
15 Rhagfyr 2018, 10:30am

10:30yb - 3:30yp

Mae defnyddio ffotograffiaeth fel arf greadigol yn aml yn her. Gall fod yn ddryslyd iawn adnabod pa ISO, agorfa neu lens i’w defnyddio wrth gipio’r ddelwedd berffaith. Mae’r gweithdy arbrofol yma’n defnyddio’r broses o falu pethau’n ddarnau er mwyn dod at ddealltwriaeth well o brosesau ffotograffiaeth. Caiff casgliad o gamerâu hen a modern eu datgymalu er mwyn i chi allu dysgu sut roedden nhw’n gweithio. Yna caiff y rhannau eu defnyddio i greu detholiad o gamerâu arbrofol newydd sbon. Bydd rhan olaf y sesiwn yn caniatáu i chi ddefnyddio eich camera Frankenstein, i adnabod ei gyfyngiadau ac i ddeall sut i gael y gorau o’ch teclyn ffotograffiaeth newydd.

Ynglŷn â’r artist:

Artist a Thechnolegydd o Gymru ydy Charles. Mae ei brif waith yn ymwneud â cherflunio electroneg, perfformiad sain a chyfryngau digidol. Gan seilio ei waith ar berthynas sythweledol a symbiotig â thechnoleg, mae Charles yn defnyddio dyfeisiau wedi’u creu’n arbennig i greu gwaith sy’n cynnwys gosodiadau, perfformiadau a ffilm gydag esthetig beiriannol noeth iawn. Mae Charles yn gefnogwr brwd o gelf fel arf ar gyfer addysg a lles, ac mae’n gweithio mewn ysgolion a’r gymuned er mwyn rhannu syniadau a dysgu ymarfer creadigol fel ffordd o wella pob agwedd o fywyd dyddiol.

£10 y gweithdy.
Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.
 
Be' ydy Portffolio?
 
Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191. (10.30yp - 5.00yh, Mawrth - Sul)

Neu archebwch ar-lein: https://tinyurl.com/y9loqt86