Portffolio: dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed

Brigitte Jurack
Brigitte Jurack
  • Gweithdy

Portffolio: dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed

Cerflunio - modelu a castio gyda Brigitte Jurack
8 Ebrill 2017, 11:00am

11.00yb - 5.00yh

Bydd y gweithdy yn ddarpar a chyflwyniad i fodelu a chastio. Gan ganolbwyntio ar y corff ddynol bydd y myfyrwyr yn defnyddio darlunio a ffotograffiaeth fel man cychwyn i archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau modelu a sut y meant yn effeithio arwyneb eich siap. Bydd y diwrnod yn byrlymu’n gyflym gan symud o arsylwi’n ddwys i  gyfieithu delweddau gwastad i ffurfiau dri dimensiwn, ermwyn dysgu’r sylfaen o greu mowld a chastio.

Dylse’r myfyrwyr wisgo hen ddillad, barclod neu ‘overalls’ gyda gwallt hir wedi ei glymu’n ôl.

Rydym yn argymell i chi ddod a  hufen i’r dwylo.

£12.50 y gweithdy neu £50 am y pum gweithdy.
Mae’r holl ddeunyddiau ar gael a wedi eu cynnwys yn y bris.

www.brigittejurack.de

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191.