Portffolio: Graffiti ymarferol gyda Andy Birch

  • Gweithdy

Portffolio: Graffiti ymarferol gyda Andy Birch

14 Rhagfyr 2019, 11:00am to 4:00pm

Graffiti ymarferol gyda Andy Birch: Dysgwch sut i greu eich celf eich hun drwy chwistrellu paent.

Bydd gweithdy Andy Birch yn dysgu popeth dach chi ei angen er mwyn dod yn artist graffiti. Dysgwch sut i ffurfio a chreu eich ‘tagiau’ eich hun gan ddefnyddio technegau peintio gwahanol. Bydd Andy yn eich arwian drwy’r ffyrdd y gall celf graffiti ei defnydio ar y stryd a thu mewn, wrth ailwampio gofodau a gwneud datgniadau. Erbyn diwedd y gweithdy bydd gennych chi eich celf graffiti eich hun.

£10 y gweithdy.

Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog. Bydd artistiad profiadol mewn gwahanol ddisgyblaethau yn rhannu eu gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau wrth archwilio deunyddiau a thechnegau nad ydych chi efallai wedi eu defnyddio o’r blaen. Bydd hefyd cyfleoedd i chi drafod eich gwaith a datblygu eich portffolio personol.

 

Booking: 

Cynghorir archebu.

I archebu, cysylltwch â'n siop ddydd Mawrth - dydd Sul 10.30 - 5pm

01492 868191 neu [email protected]

Archebu ar-lein trwy  Eventbrite