Portffolio: Gweithio Metel gyda Karen Williams

  • Gweithdy

Portffolio: Gweithio Metel gyda Karen Williams

30 Tachwedd 2019, 11:00am to 4:00pm

Gweithio Metel gyda Karen Williams: Ffurfio metel copr i emwaith wedi’i wneud â llaw.

Lluniwch fetel copr yn dlysau wedi’u gwneud â llaw. 

Mae Karen Williams yn emydd brofiadol a fydd yn rhannu ei gwybodaeth am weithio metel a’i lunio i greu darnau cywrain o gelf.

£10 y gweithdy.

Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog. Bydd artistiad profiadol mewn gwahanol ddisgyblaethau yn rhannu eu gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau wrth archwilio deunyddiau a thechnegau nad ydych chi efallai wedi eu defnyddio o’r blaen. Bydd hefyd cyfleoedd i chi drafod eich gwaith a datblygu eich portffolio personol.

 

 

 

Booking: 

Cynghorir archebu.

I archebu, cysylltwch â'n siop ddydd Mawrth - dydd Sul 10.30 - 5pm

01492 868191 neu [email protected]

Archebu ar-lein trwy  Eventbrite