PROCESSIONS 2018 Gweithdy gwneud baneri

  • Gweithdy

PROCESSIONS 2018 Gweithdy gwneud baneri

gyda artist Melanie Miller
19 Mai 2018, 11:00am to 4:00pm
Ymunwch â ni i ddathlu 100 mlwyddiant hawl merched i bleidleisio

Rydym yn falch o fod yn rhan o PROCESSIONS, gwaith celfyddyd o gyfranogiad torfol, i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, a roddodd yr hawl i ferched ym Mhrydain bleidleisio am y tro cyntaf.
Ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018, ymunwch â miloedd o fenywod i ffurfio pedair o orymdeithiau epig PROCESSIONS ym mhedair prifddinas wleidyddol y DG – Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain.

Bydd y gweithdai gwneud baneri yn canolbwyntio ar destun a thecstilau, gan adleisio dulliau ymgyrchu’r Swffragetiaid. Fe fyddan nhw’n fannau i ystyried bywydau, syniadau a gobeithion menywod yn yr 21ain ganrif yn Llandudno.
Bydd yr artist Melanie Miller yn creu baner Llandudno ym mis Mai.

Beth fydd cyfranogwyr yn ei wneud?
Ymunwch â Melanie Miller i ddylunio a gwneud baner tecstilau i ddathlu canmlwyddiant menywod sy’n cael y bleidlais. Bydd y gweithdai yn dechrau gyda sesiwn i drafod syniadau, pryderon a gobeithion menywod yn yr 21ain ganrif.

Pa ddeunyddiau fyddwch chi’n eu defnyddio?
Amrywiaeth o ffabrigau ac edau. Mi fydd Melanie eich cyflwyno i ystod o dechnegau gwnïo gan gynnwys bondio, appliqué a brodwaith. Bydd pob cyfranogwr yn cyfrannu elfen wedi’i ffugio i’r faner.

Pa “gynnyrch” a wnewch chi greu?
Byddwn yn creu baner gymunedol i’w gario ar y gorymdaith yng Nghaerdydd ar 10 Mehefin; yn dibynnu ar nifer y cyfranogwyr, byddwn hefyd yn creu eitemau unigol i’w cymryd i’r orymdaith, megis ‘pennants’ a ffedogau.

Croeso i bob lefel sgiliau. Sefydlir y gweithdai fel y gall cyfranogwyr fynychu sesiwn un neu ddau neu dair. Lluniaeth ysgafn a ddarparwyd, ond cofiwch ddod â’ch cinio eich hunain neu mae gaffis a delis gerllaw.


Gweithdai gwneud baneri tecstil:12, 19, 26 Mai, 11am-4pm yn10 Vaughan Street, Llandudno

 

Cafodd prosiect PROCESSIONS ei gomisiynu gan 14-18 NOW a’i gynhyrchu gan Artichoke.
Cafwyd cymorth gan y Loteri Genedlaethol drwy gyfrwng Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, ac Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.
Cynhyrchir PROCESSIONS Caerdydd gan Artichoke ar y cyd â Gŵyl y Llais a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Booking: