Profiad Realiti Rhithwir gyda Charles Gersom

  • Gweithdy

Profiad Realiti Rhithwir gyda Charles Gersom

Gweithdai Penwythnos Am Ddim
1 Hydref 2016, 11:00am

Yn y cyfnod sy'n arwain yr ŵyl GLITCH bydd cyfres o weithdai AM DDIM a sesiynau galw i mewn ar gyfer pobl 15-25 oed

 

 

Profiad Realiti Rhithwir gyda Charles Gersom 

 

Dydd Sadwrn 1 Hydref 11:00-4:00

 

Sesiwn galw i mewn, dewch draw a bod yn rhan o'r arddangosfa rhithwir

 

 

 

Ffeil VR.mp4

Booking: 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01492 868191