Cofio'r Pryd Theatr Arcadia

  • Cyfres Hanes

Cofio'r Pryd Theatr Arcadia

18 Awst 2015, 2:30pm

Testun y sesiwn hwn fydd y 'Theatr Arcadia'. Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â chardiau post, ffotograffau, atgofion ac unrhyw wrthrychau sy'n ymwneud â'r pwnc. Gweinir lluniaeth ysgafn. Mae sesiynau hel atgofion misol MOSTYN yn cyd-fynd â'n harddangosfeydd o'r Gyfres Hanes boblogaidd.

Mae'r arddangosfa Gennym Ni Bost II sydd ymlaen ar hyn o bryd yn dathlu hanes glan môr Llandudno a gwybodaeth am deuluoedd lleol yn y busnes glan môr. Mae'r sioe ymlaen hyd 1 Tachwedd ac mae llyfryn ar werth i gyd-fynd â'r arddangosfa.

Booking: 

Argymhellir archebu lle: 01492 879201  e-bost: [email protected]

AM DDIM