Sesiwnau Cofio'r Pryd - Llandudno trwy Ffilm a Ffotograffau

Llun: La Marguerite
La Marguerite
  • Cyfres Hanes

Sesiwnau Cofio'r Pryd - Llandudno trwy Ffilm a Ffotograffau

22 Medi 2015, 2:30pm

Testun y sesiwn hwn fydd ‘Llandudno trwy ffilm a ffotograffau’.
Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â ffotograffau, hen gamerâu, atgofion ac unrhyw wrthrychau sy'n ymwneud â'r pwnc.  Gweinir lluniaeth ysgafn. 

Mae sesiynau hel atgofion misol MOSTYN yn cyd-fynd â'n harddangosfeydd o'r Gyfres Hanes boblogaidd.  Mae'r arddangosfa Gennym Ni Bost II sydd ymlaen ar hyn o bryd yn dathlu hanes glan môr Llandudno a gwybodaeth am deuluoedd lleol yn y busnes glan môr. Mae'r sioe ymlaen hyd 1 Tachwedd ac mae llyfryn ar werth i gyd-fynd â'r arddangosfa

 

Booking: 

AM DDIM

Argymhellir archebu lle: 01492 879201 e-bost: [email protected]