Seianoteip gyda Sian Hughes

  • Gweithdy

Seianoteip gyda Sian Hughes

Dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed
6 Ebrill 2019, 10:30am to 3:30pm

Sian Hughes will show you how to create bold silhouette art using a photographic printing process and found objects.

£10 y gweithdy.
Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.
 
Be' ydy Portffolio?
 
Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog. Bydd artistiad profiadol mewn gwahanol ddisgyblaethau yn rhannu eu gwaith ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau wrth archwilio deunyddiau a thechnegau nad ydych chi efallai wedi eu defnyddio o’r blaen. Bydd hefyd cyfleoedd i chi drafod eich gwaith a datblygu eich portffolio personol.

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191. (10.30yp - 5.00yh, Mawrth - Sul)

Neu archebwch ar-lein: https://tinyurl.com/y9loqt86