Sesiynau 'Cofio Nôl' -

  • Cyfres Hanes

Sesiynau 'Cofio Nôl' -

Theatr Gerdd
21 Mawrth 2017, 2:00pm

Rydym yn edrych ar boblogrwydd theatr gerdd dros y blynyddoedd, gan drafod rhai o'r nifer o berfformwyr gwahanol a ymddangosodd yn Llandudno. A fuoch chi a'ch teulu yn canu caneuon o'r amser hyn neu wedi bod mewn perfformiadau? Rhanwch eich cofion yn y sesiwn 'Cofio Nôl...', ac ymunwch mewn ambell i gân!

 

Booking: 

AM DDIM

[email protected]

01492868191