Sesiynau Gweithgaredd Teuluol

  • Gweithgaredd i blant

Sesiynau Gweithgaredd Teuluol

29 Mai 2013, 2:00pm to 31 Mai 2013, 2:00pm

Mae plant a’u hoedolion yn cael eu gwahodd i ymuno â gweithdai sy’n archwilio ‘YOU’, ein harddangosfa newydd sy’n gwahodd ymwelwyr i ymateb i weithiau celf mewn ffyrdd annisgwyl. Mae cwarae a creadigrwydd yn creu arddangosfa a fydd yn herio ac yn ennyn chwilfrydedd y teulu i gyd!

Booking: 

Byddwn yn cyflewni tocynnau I reoli niferoedd, dyrennir tocynnau ar sail y cyntaf I’r felin. Nodwch os gwelwch yn dda fod rhaid I rieni/ofalwyr oruchwylio eu plant bob amser.

Mynediad: £2 y plentyn
29/30/31 o Mai 2pm – 4pm