Sesiynau Trawo Fewn Nadolig Mostyn Ninjas (AM DDIM)

  • Gweithgaredd i blant

Sesiynau Trawo Fewn Nadolig Mostyn Ninjas (AM DDIM)

15 Rhagfyr 2012, 2:00pm to 16 Rhagfyr 2012, 2:00pm

2pm – 4pm

 

Ymunwch â ni mewn prynhawn o wneud arddurniadau Nadolig gyda’r MOSTYN Ninjas. Dewch gyda’ch teuluoedd a’ch ffrindiau a mwynhau’r hwyl o wneud crefftau Nadolig!

Cynllun celf cyffrous newydd i bobl ifanc rhwng 11-13 ydy’r “MOSTYN NINJAS”. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd i drefnu gweithgareddau a chreu digwyddiadau cyffrous ar gyfer pobl ifanc sydd yn cael eu hysbrydoli gan Mostyn a’u harddangosfeydd! Bwriad y cynllun ydi i alluogi pobl ifanc i gynllunio a chymryd rhan mewn cyfres o raglenni hunan-werthusol o weithgareddau addysgiadol wedi eu canoli yn bennaf ar gelf weledol. Yn gweithio mewn cydweithrediad â nifer o artistiaid a staff Mostyn, maent yn derbyn yr offer ar gyfer creu’r prosiect ac yn cael cyfle i lwyfannu eu syniadau a’u lleisiau ynglŷn â chelf.

Booking: 

Trawo-mewn: ‘Does dim rhaid bwcio ymlaen llaw