Sgwrs Artist: Zed Nelson

  • Sgwrs

Sgwrs Artist: Zed Nelson

Ffotograffydd i Gynhyrchydd Ffilm
3 Rhagfyr 2016, 2:00pm

Mae Zed Nelson ennillydd gwobrwyedig mewn ffotograffiaeth yn dangos a sgwrsio am dri ffilm byr gyda ei drawsnewid ef i ffilmio digidol.

Dau ddegawd yn ôl trafeiliodd Zed Nelson ar draws America ar gyfer ei brosiect clodforiedig ‘Gun Nation’. Eleni aeth yn ôl a dilyn trywydd y perchnogion gynnau a gyfarfodd a’u ffotograffu y blynyddoedd hynny - a cynhyrchodd ffilm o’i siwrna. Dewch am fwy o wybodaeth am waith Zed Nelson a’i bonito o ffotograffu ddogfennol i ffilmio digidol- gyda cip olwg o’i ffilm tri deg munud newydd – a amlygai daith cythryblys o garwriaeth marwol America â gynnau.

cegnogwyd gan:

Booking: 

Tocynnau £5. Archebu cynghorir.

Ffoniwch 01492 868191.