Symudiadau am)herffaith

  • Sgwrs

Symudiadau am)herffaith

30 Medi 2012, 2:00pm

2PM A 3PM

Mae gymnastwyr ifanc o Glwb Gymnasteg Bangor wedi dyfeisio ymyrraeth sy’n archwilio delweddau Jo Longhurt drwy gyfres o symudiadau wedi’u coreograffu yng ngofod yr oriel

Mae eu cyflwyniad gymnsateg yn pwysleisio’r penderfniad a’r ymdrech galed sydd ymghlwm wrth anelu at berffeithrwydd yn eu dewis faes. Bydd eu hymateb i’r arddangosfa yn rhoi cipolwg i ymwelwyr o’u disgyblaeth, cryfder, gwytnwch a cyd-gynhaliaeth sydd angen i gyflawni perfformiad perffaith.