Trais: stori rymus

  • Sgwrs

Trais: stori rymus

Darlith gan yr Athro Andrew Hiscock
18 Mai 2019, 4:00pm

 

Mae Andrew Hiscock yn canolbwyntio ar bwysau trais wrth werthfawrogi celf, llenyddiaeth a’n bywydau bob dydd. Mae’n edrych ar y ffyrdd y mae ymddygiad ymosodol wedi ei adolygu a’i ail-ffurfio gan genedlaethau olynol o feddylwyr ers yr Ail Ryfel Byd a sut y gall ystyriaethau o'r fath siapio’r ffordd yr ydym yn ymgysylltu â diwydiannau creadigol ac, yn wir, y byd y tu allan i’n drws ffrynt.

Cyfres o ddarlithoedd ‘Lle mae celf a geiriau’n cwrdd’

 

 Beth yw llenyddiaeth? Beth yw celf? Beth yw prydferthwch? Mae’r berthynas rhwng arlunydd, awdur, a chynulleidfa yn llawn disgwyliadau anesmwyth o ran canfod ‘ystyr’. Fodd bynnag, mae llenyddiaeth a chelf yn ffynnu mewn mannau lle y mae celf a geiriau’n cwrdd, a lle bydd ystyr yn rhwygo ar agor i ddatgelu bydoedd gwahanol a dulliau gweithredu newydd. O fwrw golwg hanesyddol ar drais mewn llenyddiaeth, i'r mannau lle y mae elfennau naratif yn troi’n dapestrïau digidol, mae geiriau’n cyfnewid eu hystyr i ddod yn synau, a phersbectif yn ail-lunio dulliau creadigol i ddod yn gelfyddyd newydd.

 

Mae’r gyfres hon o ddarlithoedd yn archwilio celf a llenyddiaeth fel mannau rhyngweithiol ar gyfer gofyn cwestiynau yn hytrach na gorfodi ystyr. 

18 Mai, 4:00yp   

Trais: stori rymus - Darlith gan yr Athro Andrew Hiscock

25 Mai, 2:30yp   

Dweud stori yn yr oes ddigidol - Darlith gan Dr Lyle Skains

1 Mehefin, 2:30yp   

Cwestiynu persbectifau anodd mewn gofodau cyffredin Darlith gan Jordan Glendenning

8 Mehefin, 2:30yp   

Trin celf gyda Dada - Darlith gan Dr Sarah Pogoda

15 Mehefin, 2:30yp

Gwneud i gelf ysgrifennu: gofodau mewn orielau fel ysbrydoliaeth i ysgrifennu - Darlith gan Dr DeAnn Bell

 

 

 

 

Booking: 

AM DDIM 

Argymhellir archebu lle drwy ffonio01492 868191 neu ymweld â'r oriel