Vaughan St Jazz - Mawrth

taflen
  • Noswaithiau

Vaughan St Jazz - Mawrth

Paul Sawtell
10 Mawrth 2016, 5:15pm

'Vibraphone virtuoso' Paul Sawtell gyda:

Neil Yates - trwmped
Ed Harrison - bas
Luke Flowers - drymiau

 

 

 

Booking: 

Cynghorir archebu yn gryf er mwyn osgoi cael eich siomi !!

Tocynnau £10
Ar werth yn siop MOSTYN neu www.vaughanstjazz.co.uk

I archebu bwrdd, ffoniwch â 01492 868191 neu ebost: [email protected]