Waldini: Bywyd mewn adloniant

  • Sgwrs

Waldini: Bywyd mewn adloniant

Sgwrs gan Stephen Bishop - ŵyr Waldini
16 Mai 2018, 2:00pm
Roedd Waldini yn gyfystyr â Llandudno yn y 1950au ac roedd ei sioeau awyr agored yn Y Fach yn boblogaidd iawn gyda gwylwyr. Pe byddai'n bwrw glaw, dim problem. "IWTH", fel y dywedodd ei bathodyn blazer enwog, "If Wet, Town Hall".  Bydd y sgwrs, gan ŵyr Waldini, Stephen, yn cwmpasu bywyd y diddanwr yn gynnar a gyrfa, y cyfnod Llandudno ac ei yrfa yn ddiweddarach yn y Chwedegau siglo. Bydd cyfres o ffotograffau yn cynnwys y stori.

Booking: 

£2.00 y tocyn (Cynghorir archebu)
 
01492 868191    [email protected]