Ysgriffenu'r Agored

  • Gweithgaredd i blant

Ysgriffenu'r Agored

24 Ionawr 2013, 4:00pm

24 Ionawr / 27 Ionawr / 17 Chwefror

Rhowch eich ysgrifen ar y wal yn ystod Gŵyl Addysg Oedolion Siroedd Conwy a Dinbych. Bydd yr artist ac awdur Dee Rivaz yn arwain gweithdai ar gyfer bob oedran yn ymateb i’rMOSTYN Agored. Mewn partneriaeth gyda Cherddoriaeth a Ffilm Gumunedol TAPE bydd y broses ysgrifennu yn cael ei ffilmio yn ystod y gweithdai a’i olygu gan grwpiau cymunedol.

Dydd Iau 24 Ionawr 4 – 6pm
Ysgrifennu’r AGORED: gweithdy ar gyfer Oedolion

Dydd Sul 27 Ionawr 2 – 3.30pm
Ysgrifennu’r Agored: gweithdy ar gyfer Teuluoedd

Dydd Sul 17 Chwefror 3 – 4.30pm
Darllen yr Agored, Gweld yr Agored: Digwyddiad ar gyfer bawb
Darlleniadau a dangosiad o’r ffilmiau gynhyrchwyd mewn ymateb i’r MOSTYN Agored.

Booking: 

Mae ddau weithdy yn RHAD AC AM DDIM, Archebwch le o flaen llaw
trwy’r siop MOSTYN ar 01492 868191.