Alex Duncan

Exhibition

Alex Duncan

16 Mehefin - 9 Medi 2012

Mae Alex Duncan yn ymateb i bŵer a breuder y byd naturiol a’r berthynas gymhleth rhwng dyn a natur.