Amalia Pica

Exhibition

Amalia Pica

Switchboard
15 Tachwedd - 1 Mawrth 2015

Mae Amalia Pica, a aned yn yr Ariannin, yn bennaf archwilio ei chefndir; straeon cymunedol, chwedlau, defodau, a thraddodiadau, yn ogystal ag iaith a ffyrdd o gyfathrebu. Mae ei gwaith yn cynnwys mewnosodiadau, ffotograffiaeth, darlunio a pherfformiad, gyda phwyslais penodol ar gerflunwaith.

Arddangosfa â gwaith sy’n archwilio cyfathrebu at ei gilydd, yn arbennig y weithred o wrando a’i allu i fod yn effeithiol ond hefyd yn arlliwedig a ffaeledig.

Bydd y themâu hyn, sydd â‘u gwreiddiau mewn rhyngweithio cymdeithasol, yn cael eu hadleisio yn y modd y cyflwynir y gwaith. Mae’r gweithredoedd o deimlo a gwrando yn cael ei dyrchafu i’r un statws ac maent yn aml yr un mor bwysig ag arsylliad y gwyliwr.

Cyflwynir Amalia Pica, ynghyd â Phaentiadau’r Anadl gan Irma Blank, fel yr ail yn y ‘Gyfres Ymgom’ ym MOSTYN.