Carwyn Evans

Exhibition

Carwyn Evans

Ca' Shell
6 Gorffennaf - 7 Ionawr 2013

Mae Ca’ Shell yn arddangosfa sy’n dwyn ynghyd rhai o bryderon yr artist ynghylch syniadaeth o le, diwylliant, celf a dadleoliad, pob un ohonynt yn estyn yn ffotograff o du mewn i dwnel polythen, ddefnydir gan ei dad, ffermwr tenant yng ngorllewin Cymru, fel modd or ddarparu lloches dros dro ar gyfer y stoc yn ystod y tymor wyna.