Cyfaryddaid

Exhibition

Cyfaryddaid

Yn Yr Ystafell Gwrdd
19 Hydref - 10 Chwefror 2015

Sian Astley | Jeremy Cullimore | Marc Dawson | Alys Jones | Rita Jones | Daniela Milicova | Gethin Molyneux | Sian Owen | Luned Williams | Sadie Willliams | Andrew Williams

Mewn partneriaeth gyda’r Helfa Gelf a Choleg Menai ym Mangor rydym yn falch o gael arddangos, yn ein hystafell gwrdd, detholiad o waith gan un ar ddeg o fyfyrwyr Celf Gain.

Mae pob darn o waith ar werth ac ar gael trwy’r Cynllun Casglu.