Gofodoldeb

Exhibition

Gofodoldeb

Theresa Taylor and Nigel Morris
5 Mawrth - 5 Mai 2019

Mae arddangosfa gyfunol Theresa Taylor a Nigel Morris, " Gofodoldeb" yn cyflwyno i'r gwyliwr ddatblygiad parhaus o'u harferion gwneud printiau, sydd wedi dod â nhw i ddangos gwaith yn flaenorol gyda'i gilydd a bod ganddynt berthynas barhaus cyfoedion fel artistiaid. Daeth y ddau artist i gyfarfod wrth astudio MA Celfyddyd Gain yn UCLAN o dan y dyluniad o artistiaid dylanwadol Pete Clarke a Lubaina Himid, enillydd Gwobr Turner. Ar ôl cwblhau eu MA, aeth Theresa a Nigel yn parhau i ddatblygu eu diddordeb mewn print gyda'i gilydd trwy arddangos a gwerthfawrogi celf. Bydd yr arddangosfa gyfunol hon yn gweld yr artistiaid yn arholi ac yn archwilio gofodol o'u mannau a'u harferion unigryw eu hunain. Ochr yn ochr â gwaith unigol, bydd darnau cydweithredol yn cael eu cyflwyno fel rhan o'r sioe hon, ar ffurf nifer o brintiau wedi'u gwneud gyda'i gilydd. ;

Cofiwch y bydd yr ystafell gyfarfod ar gau weithiau gan y bydd cyfarfodydd preifat yn cael eu cynnal yno, felly mae’n syniad da ffonio ymlaen llaw i wneud yn siŵr bod yr arddangosfa ar agor pan rydych yn ymweld.

Ffoniwch neu ebostiwch i holi: 01492 868191 / [email protected]

Mae’r holl brintiadau ar werth. Mae’r Cynllun Casglu yn eich galluogi I brynu darnau o gelf gyfoes a chrefft unigryw dros gyfnod o 12 mis yn ddi-log.