Irma Blank

Exhibition

Irma Blank

Paentiadau'r Anadl
15 Tachwedd - 1 Mawrth 2015

Mae Irma Blank wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil ar ieithoedd ers bron i chwarter canrif, gan roi confensiynau ieithyddol ar brawf a chreu ffyrdd newydd o weithio gyda phaentio, darlunio a chyhoeddi llyfrau yn barhaus.

Mae’r arddangosfa yn canolbwyntio ar ddetholiad o weithiau o’r gyfres Ysgrifau Radical a gynhyrchwyd yn yr 1980au a’r 1990au.

Yn y gweithiau hyn mae’r artist yn cysylltu ei hanadl gyda’r ystum o ysgrifennu, ail-adrodd gweithgaredd unigol: tynnu llinell sy’n cyfateb i un anadl. Mae’r paentiadau trawiadol gleision ar gynfas yn ysgogi trafodaeth ar iaith ac arwyddion, ac ar awdurdod y gair ysgrifenedig y mae ei statws fel cyfrwng i gyfleu grym cael ei herio’n ddi-baid.

 

Sponsored by: