Jesse Wine

Exhibition

Jesse Wine

Oriel 6: Esgyn
19 Ebrill - 13 Gorffennaf 2014

Oriel 6

Wedi ei osod ar y llawr uchaf ym MOSTYN, mae Oriel 6 wedi ei neilltuo i gyflwyno gwaith artistiaid ifanc ac egin artistiaid sydd heb eto gael arddangosfa unigol mewn gofod sefydliadol, naill ai'n genedlaethol neu'n rhyngwladol. Mae gofod Oriel 6 a'i raglen atodol a elwir 'Esgyn' yn rhoi cyfle i artistiaid weithio dan amodau proffesiynol a chyflwyno eu gwaith i gynulleidfa ehangach. I'r gynulleidfa hefyd, bydd Oriel 6 yn llwyfan i ganfod pethau newydd. Bydd yn dod ag amrywiaeth eang o artistiaid sydd ar flaen y gad o ran practis celf gyfoes, o bell ac agos, i MOSTYN.

Supported by: