Llechi a Llanw

Exhibition

Llechi a Llanw

Yn y Stiwdio
1 Mai - 1 Tachwedd 2015

Paul Henry, Owen Sheers, Menna Elfyn, Christopher Meredith, Alys Conlan, Samantha Wynne-Rhydderch.

Mae’r prosiect arbennig hwn, sydd wedi’i gomisiynu gan Ymddiriedolaeth Camden, yn rhoi sylw i’r themâu sy’n cael eu cysylltu fwyaf ag economi Gogledd Cymru – y môr, ffermio a llechi.

Bydd yr arddangosfa yn dangos gwaith newydd gan chwech o feirdd amlycaf Cymru ochr yn ochr â ffotograffau craff a threigar Zed Nelson. Bydd hefyd yn cynnwys hen nwyddau'r ffair o gasgliad sylfaenydd Ymddiriedolaeth Camden, Bob Borzello.

Bydd llyfr â darluniau, The Slate Sea, yn cael ei gyhoeddi gyda’r arddangosfa.