Meinir Wyn Jones

Exhibition

Meinir Wyn Jones

Dyrnu
1 Medi - 26 Tachwedd 2014

Treuliodd Meinir ei phlentyndod yn darlunio a fel pob plentyn fferm chwaraeodd yn y baw! Yn rhyfeddol profodd hyn i fod yn gefndir gwerthfawr pan restrodd ym Mhrifysgol Sunderland, Lloegr i astudio Gwydr, Gwydr Pensaerniaeth a Cerameg. Datblygodd meinir ei hangerdd o ddarlunio a defnyddio gwrthrychau ddiddorol a gafwyd eu gwerthfawrogi a’u caru yn flaenorol a llwyddodd i ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Mae ei cerameg gwobredig wedi cael eu harddangos ar draws Ewrop, America a Chanada. Mae Jones wedi ymddangos mewn nifer o gyhoeddiadau.
Mae Meinir wedi cyflawni preswyliadau artist yn Washington DC, British Columbia ag yn y Ganolfan Gwydr Genedlaethol y D.U.

Ar hyn o bryd ei lleoliad yw Cymry gyda ei stiwdio ar y fferm ble y tyfodd i fyny. Mae yn gwneud cerameg cyfoes ar gyfer arddangosfeydd mewn galeriau a amrediad o ddarnau pwrpasol wedi eu gwneud a llaw sydd wedi eu hysbrydoli o hanes amrywiol a chyfoethog Cymru.

Themau cyfoes wedi eu dehongli drwy ddelweddau a thestun a’u cyfuno a hunaniaeth wledig a theithiau rhyngwladol. Mae gan ei chynhyrchiadau cyfyngiedig groeso gyfarwydd iddynt gan gadw’r deunydd cyfoes y porselin.
Mae gwaith galeri Meinir yn hawdd i’w adnabod. Darnau ysgrythog, pigau o borselin yn gwthiad drwy ddarnau cyfarwydd meddalach. Y pren a ddefnyddir ‘Dyrnu” yw paledau wedi eu ‘cylchu’i fyny’ a arferai gael eu defnyddio i ddanfon bwyd gwartheg a defaid i’r fferm.
Mae’r darnau metel wedi eu tynnu o ddyrnwr a ddefnyddiai taid a chyndeidiau Meinir i wahanu’r grawn o’r goes a’r hesg.