Trust

Exhibition

Trust

Celfyddydau Anabledd Cymru - Arddangosfa Agored 2019
3 Medi - 29 Medi 2019

Alison Weetman / Andrea Hilditch / Andrew Bolton / Bell Blue / Bev Bell-Hughes / Booker Skelding / Catrin Gwilym / Cerys Knighton / Christopher T Roberts / David Peacock / David Winwood / Dawn Richards / Des Radcliffe / Doug Spellacey / Jan Williams / Jaqueline Jones / Jo Shapland / Joanne Powell / Lee Green / Leila Bebb / Maria Hayes / Martin Daws & Seanna Cragg / Paddy Faulkner / Rachael Roberts / Rachael Wellbeing / Rosemarie O'Leary / Rosie Moriarty-Simmonds / Sarah Spendlove / Stephen Vye-Parminter / Stuart Steen / Sue Kent / Suzie Larke / Timothy Levin / Tina Lucas- varnfield / Trish Bermingham

Rydym yn falch o gyflwyno Arddangosfa Agored Celfyddydau Anabledd Cymru 2019 a gynhelir yn ein gofod Oriel Gyfarfod.

"Drwy ein Harddangosfa Flynyddol DAC, rydym yn arddangos ac yn teithio ar waith artistiaid anabl a byddar sy'n seiliedig ar Gymru, neu'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol tymor hir. Mae'r gwaith celf sy'n cael ei ddangos yn Gelf O Gwmpas yn ddetholiad o ddarnau a ddewiswyd o'n Harddangosfa Agored, ac mae'n cynnwys gwaith gan artistiaid sy'n dod i'r amlwg, yn ogystal ag artistiaid proffesiynol o hyd. Mae pob un ohonynt yn aelodau o Gelfyddydau Anabledd Cymru (CAC) Ein nod yw codi proffil yr artistiaid dan sylw; Cynyddu gwerthiannau gwaith celf; Cefnogi a datblygu dilyniant gyrfa ac i feithrin perthynas rhwng cyfoedion a chyda lleoliadau arddangos. Mae'r thema eleni yw Ymddiriedolaeth: gofynnwyd i artistiaid ystyried y thema yn bersonol a / neu yn wleidyddol".