The Wig

Exhibition

The Wig

19 Chwefror - 12 Mehefin 2022

Mae The Wig yn brosiect parhaus, cronnus rhwng Gianmaria Andreetta, Jason Hirata, Megan Plunkett, Richard Sides ac Angharad Williams.

Mae teitl y prosiect yn benthyg o’r syniad o “La Perruque“ (“Y Wig“ yn Gymraeg), a gyflwynwyd gyntaf gan yr athronydd Michel de Certeau yn ei lyfr arloesol The Practice of Everyday Life. Fe'i cyhoeddwyd ym 1984, ac edrychodd ar y materion sy'n dal yn berthnasol o ran y gwerth a roddwn i'r gwrthrychau o'n cwmpas mewn cyferbyniad â'r gwerth a ganfyddwn yn y rhai sy'n eu gwneud. 

 Mae “Y Wig” yn cyfeirio'n fras at unrhyw beth a wneir dan gochl gwaith, ond mewn gwirionedd nid yw'n waith, neu nid y gwaith y mae rhywun i fod i'w wneud. Gall ymarfer “Y Wig” fod mor syml ag ysgrifennu e-byst personol yn ystod oriau swyddfa, defnyddio llungopïwr y cwmni i argraffu gwahoddiadau preifat, neu ddefnyddio amser rhywun arall i'ch amser eich hun. Ar gyfer yr iteriad hwn ym MOSTYN, bydd y prosiect yn cynnwys fideo cydweithredol a ddatblygwyd gan y cyfranogwyr a bydd yn cynnwys deunydd darllen ac adnoddau a rennir rhwng yr artistiaid yn eu sgyrsiau parhaus.

Supported by: 

The Megan Gwynne-Jones Charitable Trust

Downloads: