RYDYM YN RECRIWTIO: Goruchwyliwr Tîm Profiad Ymwelwyr

delwedd Oriel MOSTYN

RYDYM YN RECRIWTIO: Goruchwyliwr Tîm Profiad Ymwelwyr

Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?


Mae MOSTYN yn chwilio am Oruchwyliwr Tîm Profiad Ymwelwyr i chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod ymwelwyr MOSTYN yn mwynhau eu hymweliad mewn amgylchedd diogel

Lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd yma

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr esboniadol byr at: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm - 31st Awst 2020

Cynhelir cyfweliadau ar: 3 Medi 2020 a 7 Medi 2020