#Mae Celf yn Hanfodol: Ymgyrch ledled y DU i godi proffil y celfyddydau gweledol

Logo Mae Celf yn Hanfodol

#Mae Celf yn Hanfodol: Ymgyrch ledled y DU i godi proffil y celfyddydau gweledol

Helpwch ni i wneud y celfyddydau gweledol yn wirioneddol weladwy

 

Yn ddiweddar, cymerasom ran yn lansiad ymgyrch ‘Mae Celf yn Hanfodol’ ledled y DU gyda’r nod o wneud yn wirioneddol weladwy bwysigrwydd celf weledol ym mywydau pawb

Pwrpas yr ymgyrch yw sicrhau bod y llunwyr polisi a phenderfyniadau mewn llywodraeth leol a chenedlaethol yn deall yr effaith bellgyrhaeddol y mae'r celfyddydau gweledol yn cael yn ein cymunedau, a'r cyfraniad enfawr at ein heconomi. Mae'r celfyddydau wedi cael eu taro'n galed gan argyfwng COVID-19 ac rydym yn gwybod pa mor bwysig ydyn nhw i les ein cenedl, heb sôn am y nifer o swyddi a diwydiannau creadigol sy'n dibynnu ar dirwedd ddiwylliannol fywiog.
 
P'un a ydych chi'n artist neu'n gweithio yn y celfyddydau gweledol, p'un a ydych chi'n lleoliad neu'n rhwydwaith neu, yn syml, os ydych chi wrth eich bodd yn gweld celf a chymryd rhan, gallwch chi wneud gwahaniaeth trwy fod yn rhan o'r ymgyrch hon.
 
CEFNOGWCH YR YMGYRCH

Rydym eisiau orlifo'r rhyngrwyd gyda negeseuon cadarnhaol o gefnogaeth i gymuned y celfyddydau gweledol a'i effaith bellgyrhaeddol ar fywydau pawb.

Dywedwch wrthym ar y cyfryngau cymdeithasol pam #MaeCelfynHanfodol i chi, eich sefydliad, eich rhwydwaith, eich iechyd a'ch lles, eich hunaniaeth, eich incwm neu'ch ymdeimlad o hunan.

Defnyddiwch yr hashnod #MaeCelfynHanfodol, ychwanegwch ddelwedd sy'n helpu i ddweud eich stori neu rhannwch y graffig Mae Celf yn Hanfodol, a dangos effaith celf yn eich bywyd. Byddwch mor greadigol ag y dymunwch; byddwn yn rhannu detholiad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol..

Gallwch lawrlwytho’r graffeg #MaeCelfynHanfodol ar gyfer Facebook, Twitter ac Instagram yma    (fersiwnau Gymraeg ar gael yma)

Darganfyddwch fwy am yr ymgyrch yma

Gwyliwch y fideo lansio yma (iaeth Saesneg yn unig)