Newyddion

Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Mae MOSTYN yn chwilio am Rheolwr Arddangosfeydd i weithio ochr yn ochr â'r tîm.Yn gyfrifol am: Sicrhau glendid MOSTYN ar gyfer ymwelwyr a gweithwyr.Dadlwythwch y disgrifiad swydd llawn a'r broses ymgeisio yma.Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd, dydd Gwener 27ain Mai.Cyfweliadau: Dydd Mercher 1af Mehefin
Image .
Rydym yn chwilio am ddylunydd/asiantaeth i adnewyddu brand MOSTYN
 Mae MOSTYN yn oriel gelf gyhoeddus, wedi'i lleoli yn Llandudno, Cymru. Rydym yn cyflwyno celf gyfoes ryngwladol eithriadol ac yn anelu at gynrychioli safbwyntiau amrywiol ar y byd a bywyd cyfoes.Yn dilyn ymgynghoriad â’n cynulleidfaoedd, staff a'n rhanddeiliaid, mae MOSTYN wedi nodi wrth inni ddod allan o’r pandemig fod angen i ni gyfathrebu...
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Mae MOSTYN yn chwilio am Rheolwr Arddangosfeydd i weithio ochr yn ochr â'r tîm.Yn gyfrifol am:Cyllidebau penodol i feysydd cyfrifoldeb.Rheoli'r gwasanaethau technoleg dan gontract ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau.Sefydlu a chynnal systemau ar gyfer y gweithrediad, gosodiad, dad-osodiad a'r gynhaliaeth o arddangosfeydd a chyflwyniadau...
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Mae MOSTYN yn chwilio am Pennaeth Cyllid a Masnach i weithio ochr yn ochr â'r tîm.Yn gyfrifol am:Rheolwr Manwerthu, Rheolwr Caffi (contractwr); Cynllunio, adrodd a chydymffurfiaeth ariannol; Rheolaeth a chydymffurfiaeth Weinyddol ac Adnoddau Dynol (gyda chefnogaeth Angor AD);Monitro a chydymffurfiaeth cynllunio masnachol (Manwerthu...
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Mae MOSTYN yn chwilio am Rheolwr Cyfleusterau i weithio ochr yn ochr â'r tîm.Yn gyfrifol am:Cyllidebau penodol i feysydd cyfrifoldeb.Rheolaeth y Person Cadw Tŷ/Glanhawr a’r gwasanaethau allanol ar gyfer cydymffurfiad yr adeilad a’r isadeileddau.Sefydlu a chynnal systemau ar gyfer gweithredu, cynnal a chadw, cadwraeth, glendid a datblygu adeilad...
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Mae MOSTYN yn chwilio am Swyddog Marchnata Digidol a Mewnwelediadau i weithio ochr yn ochr â'r tîm. Rydym yn chwilio am rywun i reoli ac optimeiddio’r ddarpariaeth effeithiol o weithgaredd marchnata digidol, dadansoddiad digidol, mewnwelediadau wedi'u gyrru gan ddata ar gyfer MOSTYN, gan greu ymgyrchoedd marchnata/hysbysebu a chynnwys digidol...
Image
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Mae MOSTYN yn chwilio am Cydlynydd Rhaglen Lawrydd i weithio ochr yn ochr â'r tîm.Bydd y Cydlynydd Rhaglen Lawrydd yn gyfrifol am gyflwyno'r rhaglen PORTFFOLIO sydd ar ddod, ochr yn ochr â'r Cymrawd Dysgu ac Ymgysylltu Curadurol, Cydlynwyr Dysgu a'r Cynorthwyydd Dysgu ac Ymgysylltu. Bydd yr ymgeisydd yn cael y dasg o drefnu a darparu...
Image
Bwrsari a Rhaglen Fentora cyhoeddiad artistiaid
Mae Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru (VAGW) yn falch iawn o gyhoeddi enwau deiliaid Rhaglen Fwrsari a Mentora Egwyl, a gefnogwyd gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn dilyn 68 sgwrs ac ymweliadau stiwdio ar-lein a gynhaliwyd rhwng Mawrth a Mai 2021, dyma gyhoeddi enw’r pump a delir yn llawn i ymgymryd â’r rhaglen Fentoriaeth a...
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
 Rydym yn chwilio am ail Cynorthwydd Manwerthu Penwythnos i gweithio yn ein siop am 14 awr yr wythnos (2 diwrnod – Dydd Sadwrn a Dydd Sul).Lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd yma I wneud cais: anfonwch CV a llythyr esboniadol byr at: [email protected] cau ar gyfer ceisiadau: 5.30yp Ddydd Mercher 22ain Gorffennaf 2021Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mawrth...
Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?
Mae MOSTYN yn chwilio am Aelod o’r Tîm Ymgysylltu i chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod ymwelwyr MOSTYN yn mwynhau eu hymweliad mewn amgylchedd diogel.Lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd ymaI wneud cais, anfonwch CV a llythyr esboniadol byr at: [email protected] cau ar gyfer ceisiadau: 5yp 23 Mehefin 2021Cynhelir cyfweliadau ar: 30 Mehefin 2021

Tudalennau