Am weithio ym MOSTYN?

llun mostyn

Am weithio ym MOSTYN?

Rydym yn Recriwtio

Rydym yn recriwtio Cydlynydd Rhaglenni Arbennig (i weithio ar ei liwt ei hun) a Cynorthwydd Manwerthu Penwythnos.
Gweler isod am fanylion.

Cydlynydd Rhaglenni Arbennig
Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Llun 19eg Medi 2016, ddiwedd y dydd
Dyddiad Cyfweliad: Dydd Mawrth 27ain Medi 2016

Cynorthwydd Manwerthu Penwythnos
Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Sul 18fed Medi, ddiwedd y dydd
Dyddiad Cyfweliad: Dydd Llun 26ain Medi 2016

 

Ffon: 01492 879201