Amseroedd Agor y Nadolig 2016

delwedd

Amseroedd Agor y Nadolig 2016

Cyfarchion y Tymor

Byddwn ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Gŵyl y Banc 27 Rhagfyr, Dydd Calan a Gwyl y Banc Ionawr 2, 2017.

Byddwn ar agor ddydd Llun 19 Rhagfyr o 10:30y.b tan 4:00y.p. 
Bydd yr holl orielau, siop a chaffi ar agor. Beth am ymuno â ni ar gyfer cinio, siopa Nadolig hamddenol arddangosfeydd gwych.