Amseroedd Agor y Nadolig 2019

delwedd Nadolig

Amseroedd Agor y Nadolig 2019

Cyfarchion y Tymor


AMSEROEDD AGOR NADOLIG ARBENNIG

Bydd ein siop, caffi ac orielau ar agor trwy'r dydd tan 7yh Nos Sadwrn 14eg Rhagfyr am 'Golau Gaeaf', gyda cherddoriaeth fyw yn y caffi ar 5.30yh.
 
Hefyd, bydd ein siop a chaffi ar agor (10.30yb - 5.00yh) Dydd Llun 23ain Rhagfyr a byddwn ar agor tan 4.00yp Noswyl Nadolig.
 
Byddwn ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.
 
Bob diwrnod arall, rydym ar agor fel arfer.