Bydd 'LLAWN' - Penwythnos Celfyddydau Llandudno yn ôl mis medi hwn

llawn graphic

Bydd 'LLAWN' - Penwythnos Celfyddydau Llandudno yn ôl mis medi hwn

15 -17 September 2017

Heddiw mae MOSTYN yn lansio pumed Gwyl LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Rhad ac Am Ddim blynyddol, gan ddatgelu’r 20 digwyddiad cyntaf a gynhelir yn ystod penwythnos LLAWN a fydd yn dychwelyd ar15-17 Medi 2017. Mae hynny’n golygu mewn 100 niwrnod. Mwynhewch ddigwyddiadau celfyddydol di-dâl ym mhob cwr o Landudno - gyda pherfformiadau, cerddoriaeth, comedi, celfyddyd weledol, ffilm, gêmau, dawnsio a digon o bethau i’ch rhyfeddu. Yn LLAWN bydd cyfuniad o artistiaid rhyngwladol, grwpiau lleol, ysgolion a balǒ ns pinc yn llenwi’r lle ac yn rhoi cyfle i chi archwilio a mwynhau’r dref yn ystod gǒ yl gelfyddydol ddi-dâl fwyaf Cymru. .

Am fwy o wybodaeth ewch i www.lllawn.org