Byddwch yn rhan!

Byddwch yn rhan!

Rolau Gwirfoddoli ym MOSTYN

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein tim staff mewn amryw swyddogaethau ym MOSTYN.
Os oes gennych awydd gwirfoddoli ym MOSTYN ac yn ymroddgar, yn frwdfrydig a dibynadwy byddem wrth ei bodd o glywed gennych.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein Tîm Ymgysylltu. Mae'n cyfle i chi ennill mewn welediad gwerthfawr i ffwythiant  sefydliad celfyddyd cyfoes bwysig.
 
Byddwch yn
  • ennill profiad unigryw o weithio tu ôl i lenni’r  galeri
  • datblygu gwybodaeth am gelf cyfoes a’r  sgiliau sydd eu hangeni gyfryngu celfydddyd
  • chwarae rôl werthfawr yng nghefnogi  y ganolfan celfyddyd weledol mwyaf blaenllaw yng Nghymru.
Rydym yn chwilio am bobl sydd a angerdd am gelfyddyd cyfoes a sydd yn hyderys yn trafod y gwaith a arddangosir  i ymwelwyr  y galeri. Y rôl fydd i gefnogi staff  Mostyn i oruchwylio’r galeri , rhyngweithio â ymwelwyr drwy rannu gwybodaeth am eu rhaglen cyhoeddus .
 
Yma ac yn y man fe fydd cyfle i gefnogi gweithgareddau ymgymysgu neu  gweithio ochr yn ochr a’n  tîm marchnata. Bydd ymrwymiad wythnosol neu pob pythefnos yn ddisgwyliedig am o leiaf un shifft pedair awr rhwng 12o’r gloch dan 4  o’r gloch y prynhawn.
 

Ebost:  [email protected]
Ffôn:  01492 879201