Cyfres o sgyrsiau gyda’r nos am ddim ar wyddoniaeth forol

delwedd

Cyfres o sgyrsiau gyda’r nos am ddim ar wyddoniaeth forol

o fis Medi 2018

 

Rydym yn falch o gyhoeddi cyfres o sgyrsiau bob pythefnos ar thema’r môr drwy gydol yr hydref..

Mae’r sgyrsiau’n cyd-fynd ag arddangosfa 'I’r Môr’ bresennol yr oriel a’r defnydd o’r oriel yn y gorffennol, ar ddechrau'r 1900au, fel canolfan ar gyfer dysgu a darlithoedd gwyddoniaeth.

Noddir y gyfres gan Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd (NRN-LCEE), menter ymchwil ledled Cymru sy’n cefnogi ymchwil rhagorol i'r rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darparu bwyd a chynhyrchu ynni. 

Dywedodd Jane Matthews, y Rheolwr Ymgysylltu ym MOSTYN:
Mae’n bleser gallu cyflwyno’r siaradwyr yma - mae'r sgyrsiau’n edrych yn hynod ddiddorol ac mae hefyd yn gyfle i bobl weld ein harddangosfeydd presennol ni ymlaen llaw.

Bydd y ddarlith gyntaf allan o chwech, 'Bywyd y tu mewn i bac rhew yn yr Antarctig a’r Arctig' gyda’r Athro David Thomas, yn cael ei chynnal nos Iau 27 Medi am 7.30pm gyda’r oriel ar agor a lluniaeth ar gael o 7.00pm ymlaen. 

Mae’n syniad da archebu lle ar 01492 868191 neu drwy alw heibio’r oriel.

Gwybodaeth am Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Mae’r NRN-LCEE yn fenter ymchwil fawr, sy’n werth £7M ledled Cymru. Mae’n cefnogi gwaith ymchwil rhagorol ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr a’r broses o ddarparu bwyd a chynhyrchu ynni.  Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy’n ariannu'r Rhwydwaith drwy Raglen Sêr Cymru ar gyfer denu talent wyddonol i Gymru.  
 
Mae’r Rhwydwaith yn ariannu Cymrodoriaethau ac ysgoloriaethau ymchwil PhD sy’n rhan o ‘Glystyrau Ymchwil’ rhyngddisgyblaethol a chydweithredol Prifysgolion Cymru a phartneriaid eraill, yn ogystal â Chymrodoriaethau ar gyfer ymchwilwyr sy’n dychwelyd i’r byd addysg ar ôl seibiant gyrfa. Mae’r unigolion dawnus hyn yn mynd i’r afael â heriau ymchwil gwahanol sy’n berthnasol i’r gymdeithas ac i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Yn ogystal â hyn, mae’r Rhwydwaith yn darparu arian datblygu ymchwil ac yn trefnu darlithoedd, gweithdai a digwyddiadau cyhoeddus eraill gyda’r nod o ddenu arbenigwyr ym meysydd ymchwil LCEE ac sy’n ymwneud â heriau presennol i Gymru.  
 
Mae rhagor o wybodaeth am y Rhwydwaith ar gael ar y wefan: www.nrn-lcee.ac.uk