Cylch Cais am Ymarferwyr Celf

Cylch Cais am Ymarferwyr Celf

Cais am Ymarferwyr Celf am Cylch

Mae MOSTYN yn chwilio am ymarferwyr celf cyffrous i redeg gweithdai a phrosiectau gyda'n grŵp celf cydweithredol ar gyfer oedran 15­25. Gall fod ar ffurf gweithdy un sesiwn, neu o bosib, ddigwyddiad penwythnos neu brosiect parhaus, yn adeilad MOSTYN neu du hwnt. Ewch i www.circuit.tate.org.uk am ragor o wybodaeth am raglen Cylch ac i weld beth mae grwpiau yn ei wneud ledled y DU.