Ddiwrnod o ddigwyddiadau i gyd fynd ein harddangosfeydd presennol

Delwedd Shezad Dawood

Ddiwrnod o ddigwyddiadau i gyd fynd ein harddangosfeydd presennol

Dewch i gwrdd â'r curadur, yr artistiaid a'r arbenigwr!

I gyd-fynd â'n harddangosfeydd presennol 'Leviathan' ac 'Tir / Môr' gennym ddiwrnod o ddigwyddiadau i archwilio'r dulliau artistig (neu arferion ???) o Shezad Dawood a Mike Perry, a'r materion a godwyd gan eu gwaith.

Dydd Sadwrn 23 Mehefin 

Yn y bore
11yb
Ymunwch â Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr MOSTYN, am 11yb am daith o amgylch yr arddangosfeydd 'Leviathan' gan Shezad Dawood a 'Tir / Môr' gan Mike Perry.
https://archive.mostyn.org/cy/event/taith-arddangosfa-3
 

Yn y prynhawn
1.00yp 

I gyd-fynd ag arddangosfa 'Leviathan' Shezad Dawood, bydd yr Proffesor David Thomas o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn cyflwyno Celf, Estheteg, Pensaernïaeth ac Algae - sgwrs sydd yn ofyn "A yw byd bioleg arsylwadol a chelf a dyluniad mor wahanol ag y byddwn ni'n eu hystyried?" ac yn dangos sut y maent yn cael eu hategu gan ysbrydoliaeth debyg.
https://archive.mostyn.org/cy/event/celf-estheteg-pensaern%C3%AFaeth-ac-algae

2.30yp
Bydd artistiaid Shezad Dawood a Mike Perry 'Mewn Sgwrs' - gyda Chyfarwyddwr MOSTYN, Alfredo Cramerotti.
https://archive.mostyn.org/cy/event/mewn-sgwrs

Digwyddiadau i gyd am ddim ond cynghorir archebu lle. Ffoniwch 01492 868191 (Mawrth - Sul 10.30yb - 5.00yp)