Galwad allan i gynhyrchwyr ffilmiau 15-25 oed

GLITCH

Galwad allan i gynhyrchwyr ffilmiau 15-25 oed

ar gyfer Gŵyl GLITCH ym mis Hydref

Mae Gŵyl GLITCH yn cael ei chynnal ym MOSTYN yn Llandudno a’r cyffiniau rhwng 14-16 Hydref 2016, a bydd yn benwythnos anturus o ddigwyddiadau annisgwyl ac arallfydol! Bydd cerddoriaeth fyw, ffilmiau, arddangosfeydd rhyngweithiol, gweithdai, bwyd stryd a bar..

Rydym yn chwilio am gyflwyniadau gan gynhyrchwyr ffilmiau sy'n dod i’r amlwg rhwng 15-25 oed a fyddai’n hoffi dangos eu ffilmiau ym MOSTYN fel rhan o raglen ein gŵyl. Does dim modd i ni dalu ffi am y cyfle hwn, ond gallwn gynnig cyfle i chi rannu llwyfan ag artistiaid fel Natasha Brooks - y cynhyrchydd ffilmiau o Gymru sydd wedi ennill gwobrau.

Anfonwch eich cyflwyniadau at: [email protected].  
Peidiwch â chyflwyno unrhyw ffilmiau dros 10 munud o hyd.

Caiff yr Ŵyl ei rhaglennu a'i chynhyrchu'n greadigol gan GLITCH, grŵp o bobl ifanc ysbrydoledig i gyd dan 25 oed o ogledd Cymru, ac mae’n argoeli y bydd yn gatalydd ar gyfer cydweithredu rhwng aelodau GLITCH, gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau a’r rheini sy'n cymryd rhan yn yr ŵyl.

Instagram: glitch.festival

Facebook: GLITCH

Mae GLITCH yn rhan o Circuit, dan arweiniad Tate gyda chyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn.