LLAWN 02

LLAWN 02

LLAWN 02

Penwythnos Celfyddydau Llandudno #2
MOSTYN yn falch i fod yn brif bartner yn yr ail Penwythnos Celfyddydau Llandudno Llawn 02.
 
Fe fydd LLAWN02 yn gymysgedd hynod a fydd yn parhau i adlewyrchu natur amgen gorffennol a phresennol y dref ac yn cyfathrebu â’i thrigolion ac ymwelwyr mewn dulliau unigryw a chofiadwy – o ddilynwyr celfyddyd eiddgar a phererinion perfformiad i wylwyr diniwed; nid yn unig y twristiaid glan-môr achlysurol ond siopwyr y stryd fawr hefyd.
 
Bydd nifer o digwyddiau'r penwythnos yn trefnu ym MHOSTYN, yn cynnwys: 
 
Dydd Gwener 19eg Medi 6.30pm
LLAWN02 (Penwythnos Celfyddydol Llandudno #2) Digwyddiad Lansio – AM DDIM
Perfformio a barddoniaeth yn yr oriel gyda Marc Rees, Helen Chadwick ac aelodau o Gyn-filwyr Dall y DU (Llandudno).
Fe’i dilynir gan daith gerdded o’r Tŷ Helfa ar Stryd Augusta a noson o ddathlu yng Ngwesty’r Grand ar y pier sy’n cynnwys perfformiad dawns gan Liz Aggiss.
 
Dydd Sadwrn 20fed/Dydd Sul 21ain Medi 11.45am a 2.45pm
LLAWN02 yn cyflwyno G-Dance: Sownd yn y Mwd – AM DDIM
Gan gychwyn o Orsaf Reilffordd Llandudno, bydd dawnswyr o Ballet Cymru, G-Dance a’r ardal gyfagos yn cyflwyno perfformiad dawns sy’n cysylltu’r orsaf gyda Gerddi’r North Western.
 
Saturday 20 September 1pm
Artist Talk – FREE – Booking essential.
To mark the opening of his exhibition ‘Tŷ Hyll’ at The Studio and his installation of projected animations in Haus of Helfa, both in Augusta St., James Rielly will be in conversation at MOSTYN with Emrys Williams. more information here