LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno yn dychwelyd yn 2019

logo LLAWN

LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno yn dychwelyd yn 2019

13 - 15 Medi 2019


LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno - mae'r ŵyl yn dychwelyd i strydoedd Llandudno yn 2019

Rydym yn dathlu ar ôl derbyn £ 25,000 o arian y Loteri Genedlaethol er mwyn, unwaith eto, dod â'r Penwythnos LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno i'r dref; eleni dros benwythnos 13 - 15 Medi 2019.

Bydd y grant, a ddyfarnwyd trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ynghyd â chefnogaeth werthfawr gan Ystadau Mostyn a Arts & Business, Cymru, yn caniatáu i'r ŵyl ddod â chymysgedd cyffrous o berfformio, dawns, fideo, cerddoriaeth, sinema a chelf weledol i amrywiaeth o leoliadau yn Llandudno. Ar gyfer 2019, bydd llwybr murlun newydd sbon yn trawsnewid adeiladau o amgylch y dref mewn ffyrdd ffres ac annisgwyl.

Eleni mae'r ŵyl yn croesawu curadur newydd, Megan Broadmeadow, a fagwyd yn Nwygyfylchi ac a astudiodd yng Ngholeg Menai ym Mangor. Bydd Megan, sydd wedi'i leoli ym Mryste, a oedd, yn 2018, wedi cynhyrchu sioe gyhoeddus fawr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, yn dod ag artistiaid rhyngwladol i Ogledd Cymru ac yn cyflwyno artistiaid a pherfformwyr â chysylltiad cryf â Chymru.

Dywedodd Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr MOSTYN:

"Rydym mor falch ein bod wedi derbyn yr arian er mwyn dod â'r digwyddiad gwych hwn i'r dref eto'r hydref hwn! Diolch i bawb sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol, ni fyddem yn gallu gwneud hyn heboch chi."

Dywedodd Megan Broadmeadow, Curadur LLAWN:

"Roeddwn wrth fy modd yn cael fy ngwahodd i guradu Penwythnos Celfyddydau Llandudno eleni ac nid oeddwn yn oedi cyn derbyn. Mae gen i gysylltiad cryf â'r ŵyl - ar ôl i mi berfformio ac ymweld â hi dros y blynyddoedd ers iddi ddechrau yn 2013. Mae'n anrhydedd i allu gwahodd artistiaid yr wyf yn eu hedmygu ac i weld sut maent yn ymateb i le rydw i'n ei adnabod mor dda.”

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £30m yr wythnos ar gyfer achosion da, gan ariannu prosiectau celfyddydol, treftadaeth, chwaraeon, gwirfoddol ac elusennol ledled y DU. Am fwy o wybodaeth am achosion da yn eich ardal chi ewch i www.lotterygoodcauses.org.uk

Amdan LLAWN

LLAWN yw 'Penwythnos Celfyddydau Llandudno' am ddim MOSTYN, ac mae, bob blwyddyn ers 2013, wedi dod â chelf a pherfformiad cyfoes i'r dref dros un penwythnos ym mis Medi.
 
Cynhelir LLAWN dros benwythnos 13-15 Medi 2019 yn Llandudno, Gogledd Cymru.
 
Mae LLAWN, a drefnwyd gan MOSTYN, yn cynnwys Mostyn Estates Ltd, Academi Frenhinol Gymreig, Culture Action Llandudno (CALL), Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Gwasanaeth Celfyddydau Conwy, TAPE Community Music and Film, Helfa Gelf a Venue Cymru.
 
Ariennir LLAWN yn flynyddol gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, Ystadau Mostyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Arts & Business Cymru a Chyngor Tref Llandudno.