Mae’r Gyfres o Ddarlithoedd Blwyddyn y Môr ar gael ar-lein erbyn hyn

delwedd Year of the Sea

Mae’r Gyfres o Ddarlithoedd Blwyddyn y Môr ar gael ar-lein erbyn hyn

Dyma gyfle gwych i wylwch eich hoff ddarlith eto, neu i weld y rhai na welsoch chi


Yn dilyn llwyddiant darlithoedd gwyddor môr Blwyddyn y Môr (Noddir gan Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd), rydyn ni'n falch o gyhoeddi bod y darlithoedd ar gael ar-lein erbyn hyn.

Roedd y darlithoedd yn cael eu cyflwyno gan wyddonwyr blaenllaw, a oedd i gyd yn cael eu cydnabod yn arbenigwyr rhyngwladol yn eu meysydd, ac roeddent yn trafod amrywiaeth bywyd y môr ac yn dangos sut mae ymchwil yn mynd i'r afael â materion sydd o bwys ar hyn o bryd.

Dyma gyfle gwych i wylwch eich hoff ddarlith eto, neu i weld y rhai na welsoch chi. Dilynwch y dolenni isod:
Mae’r Gyfres o Ddarlithoedd Blwyddyn y Môr ar gael yn Saesneg yn unig.
 
Ymunwch â’r rhestr bostio yn archive.mostyn.org/signup i gael gwybod am sgyrsiau a digwyddiadau sydd ar y gweill.
 

Life inside Antarctic and Arctic pack ice - a talk by David Thomas at MOSTYN on 27 September 2018

The ecology and management of marine aliens - a talk by Stuart Jenkins at MOSTYN on 11 October 2018

Sustainable farming of the sea – from global to local - a talk by Lewis LeVay at MOSTYN on 25 October 2018

Tides, snowballs and evolution - a talk by Mattias Green at MOSTYN on 8 November 2018

The acoustic world of marine mammals - a talk by Line Cordes at MOSTYN on 22 November 2018

Exploring and learning from the most remote coral reefs on Earth - a talk by Gareth Williams at MOSTYN on 6 December 2018

Art, Aesthetics, Architecture and Algae - a talk by David Thomas at MOSTYN on 13 December 2018