MOSTYN Agored 21 - cyhoeddi'r artistiaid a ddewiswyd

logo Agored 21

MOSTYN Agored 21 - cyhoeddi'r artistiaid a ddewiswyd

Dyddiadau'r arddangosfa 13 Gorffennaf - 27 Hydref 2019


Rydym yn falch o gyhoeddi’r artistiaid a ddewiswyd i arddangos ym MOSTYN Agored 21 - 13 Gorffennaf - 27 Hydref 2019.

Hoffem ddiolch i bawb a geisiodd. Roedd safon y gwaith a’r amrywiaeth a gafodd ei gyflwyno’n uchel, gyda dros 750 o geisiadau gan artistiaid ar draws y byd.

Artistiaid Dethol
David Birkin, Rudi J.L. Bogaerts, John Bourne, Alexandre Camarao, Javier Chozas, Martyn Cross, Eugenia Cuellar, Jessie Edwards-Thomas, Sarah Entwistle, Expanded Eye, Julia R. Gallego, David Garner, Thomas Goddard, Oona Grimes, Georgia Hayes, Nick Hornby, Sooim Jeong, Nancy Jones, Adam Knight, Piotr Krzymowski, James Lewis, Neil McNally, Irene Montemurro, Anna Perach, Jessica Quinn, Ariel Reichman, William Roberts, Samantha Rosenwald, Klara Sedlo, Corinna Spencer, Chris Thompson, Richard Wathen, Paul Yore, Madalina Zaharia

Mae’r dewisiadau o artistiaid i Agored 20 Mostyn yn cynrychioli'r cynnydd parhaol ym mhroffil rhyngwladol y galeri gyda chyfranogwyr wedi eu lleoli yn UK, Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Portugal, Spain, USA and Australia.
Disciplines include textiles, photography, painting, sculpture, installation and film and video.
 
Ers ei sefydlu ym 1989, mae MOSTYN Agored wedi meithrin a chyflwyno doniau artistiaid sefydledig ac egin artistiad yn rhyngwladol. Mae'r arddangosfa o’r gwaith celf dethol yn digwydd yn MOSTYN, a gwobr o £10,000 yn cael ei dyfarnu i artist unigol neu gywaith. Yn ogystal a hyn, caiff wobr o £1,000 i'w gyflwyno i 'Gwobr y Gynulleidfa', sef y rhai a dderbynir y nifer fwyaf o bleidleisiau gan ymwelwyr yn ystod yr arddangosfa. Newydd, ar gyfer MOSTYN Agored 21, dyfernir y Wobr Arddangosfa am arddangosfa yn MOSTYN i’r artist neu'r gydweithfa y mae'r dewiswyr yn teimlo y byddent yn elwa fwyaf ar y pwynt hwn yn eu gyrfa.
 
The winners of the £10,000 MOSTYN Open prize and the 'Exhibition Award' will be announced at the exhibition opening event at MOSTYN, Wales UK on Saturday 13 July 2019.
The £1,000 'Audience Award' will be announced soon after voting closes on Sunday 20 October 2019.
 
Detholwyr MOSTYN Agored 21 yw: Jennifer Higgie, Cyfarwyddwr Golygyddol, Frieze, Llundain; Katerina Gregos, Curadur Annibynnol, Brwsel; Hannah Conroy, Cyd-Gyfarwyddwr a Churadur, Kunstraum, Llundain; Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr, MOSTYN. A chi, y gynulleidfa fydd yn ymweld â’r arddangosfa, ar gyfer 'Gwobr y Gynulleidfa'.
 
Hannah Conroy, MOSTYN Open selector and Guest Curator said:
It was a real pleasure to work with the panel to select the 21st Open exhibition. The quality of submissions, with artists from all over the world, was really high and this made the selection process an exciting challenge. It's quite fitting that the 21st anniversary edition will be a celebration of such a variety of art forms. I'm looking forward to realising an exhibition that will be both playful and a little unexpected.
 
Alfredo Cramerotti, MOSTYN Director, said: 
I’m delighted to see such diverse and excellent artistic practices making the ‘final cut’ of the 21st MOSTYN Open. This edition promises to appeal to the senses, and to the intellect, of our audiences.